ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลระดับอำเภอ ข้อมูลเชิงสถิติ
| | | | | | | |

 

ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สัญลักษณ์ 
รูปบึงใหญ่ ตฤณชาติ และเมฆพยับฝน

สัญลักษณ์ของความชุ่มชื่น และอุดมสมบูรณ์ของภูมิภาคนี้ ทิวเขาตรงสุดขอบฟ้า คือแนวกั้นเขตแดนกับจังหวัดใกล้เคียง น้ำในบึงที่มีสีดำ เพื่อให้ตรงกับชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเป็นเมืองใน พ.ศ. 2336 เพราะมีชาวเมืองเวียงจันทน์ อพยพมาตั้งบ้านเรือน อยู่มากที่บ้านสงเปลือย ทางฝั่งตะวันออกของริมแม่น้ำปาว ซึ่งสีน้ำในขณะนั้นขุ่นข้น จังหวัดกาฬสินธุ์แยกออกมาจากจังหวัดมหาสารคาม ใน พ.ศ. 2490

คำขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ์

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา 
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

ต้นไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้ประจำจังหวัด

มะหาด
ชื่อทางวิทยาศาสตร์
 
.Artocarpus lakoocha Roxb

ดอกพะยอม
ชื่อทางวิทยาศาสตร์
 
Shorea talura Roxb.


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 2515-16 โทรสาร 0 244 2517
Email : webmaster@parliament.go.th
รับเรื่องราวร้องทุกข์ : help@parliament.go.th
This page took 0.0189 seconds to load.
11,581
counter customizable free hit